Τι είναι η οξυγονοθεραπεία – πώς βοηθάει τους ασθενείς με ΧΑΠ;