Αναπνευστική Συχνότητα

Τι είναι η αναπνευστική συχνότητα;

Η αναπνευστική συχνότητα είναι ένα από τα πέντε ζωτικά σημεία του ανθρώπου. (τα υπόλοιπα τέσσερα είναι η θερμοκρασία, η οξυμετρία, η πίεση και ο αριθμός σφύξεων) 

Η αναπνευστική συχνότητα είναι ουσιαστικά οι ανάσες που παίρνετε κάθε λεπτό και οι φυσιολογικές τιμές είναι γύρω στις 15 ανάσες ανά λεπτό.
Υψηλή συχνότητα είναι λόγος ανησυχίας για το γιατρό καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει είτε επιδείνωση της υπάρχουσας νόσου είτε εμφάνιση νέας.
Επίσης, το ίδιο ανησυχητικό είναι και η χαμηλή συχνότητα αναπνοών, καθώς μπορεί να οφείλεται είτε σε μεταβολικές διαταραχές  ή ακόμα και στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Ο υπολογισμός του αριθμού των αναπνοών γίνεται πολύ απλά μετρώντας τις ανάσες στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάζοντάς τες στην συνέχεια με το 6.