Ευχαριστούμε τον  Στρατιωτικό Ιατρό Πνευμονολόγο Νικόλαο Ρουσσάκη MD, MSc (MPH) για την επιστημονική επιμέλεια του site

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

ΧΑΠ

Μάθε περισσότερα   – Ανάπνευσε καλύτερα

ΧΑΠ Φάρμακα

Ποιά είναι τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ;

Η ΧΑΠ δεν θεραπεύεται αλλά αντιμετωπίζεται. Με τις συμβουλές του ιατρού σας και την φαρμακευτική αγωγή θα δείτε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ασθένειας.

Παρακάτω αναλύονται οι κατηγορίες φαρμάκων οι οποίες δίνονται στους ασθενείς με ΧΑΠ σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες κατά GOLD. 

Εισπνεόμενα Φάρμακα

Τα παρακάτω φάρμακα χορηγούνται από τον ιατρό σας είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό.

β2 – Αδρενεργικοί αγωνιστές:

Οι β2- αδρενεργικοί αγωνιστές είναι φάρμακα τα οποία χορηγούνται μέσω συσκευής εισπνοών. Η δράση τους είναι τοπική στους αεραγωγούς με τελικό αποτέλεσμα την διαστολή των βρόγχων. Ενεργούν στους β2-αδρενεργικούς υποδοχείς των λείων μυϊκών ινών με ελάχιστη έως ανύπαρκτη δράση στους β1-αδρενεργικούς υποδοχείς του μυοκαρδίου. Διακρίνονται σε SABA (βραχείας δράσης), LABA (12ωρης δράσης) και ultra-LABA (24ωρης δράσης). Στην κατηγορία των SABA ανήκει το γνωστό σε όλους μας aerolin.

Αντιχολινεργικά:

Χορηγούνται μέσω συσκευής εισπνοών. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα προκύπτει από την τοπική δράση στους αεραγωγούς.  Ενεργούν αναστέλλοντας την δράση της ακετυλοχολίνης με τελικό αποτέλεσμα την χάλαση των λείων μυϊκών ινών και την διαστολή των βρόγχων.  Διακρίνονται ανάλογα με την χρονική διάρκεια δράσης τους σε SAMA και LAMA. Τα LAMA βελτιώνουν σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία, την δύσπνοια και την ποιότητα ζωής. Έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην μείωση των παροξύνσεων σε σύγκριση με τα LABA.

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή

Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή έχουν ισχυρή τοπική αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτή ασκείται μέσω της αναστολής απελευθέρωσης μεσολαβητών της φλεγμονής. Έχουν χαμηλότερη συχνότητα και σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από εκείνες που παρατηρούνται με τα από του στόματος κορτικοειδή. 

Μη εισπνεόμενα φάρμακα 

Τα παρακάτω φάρμακα χορηγούνται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με ΧΑΠ. Ο ιατρός θα καθορίσει σε ποια ομάδα ανήκετε ώστε να σας χορηγήσει και την κατάλληλη αγωγή.

Χορήγηση α1 αντιθρυψίνης

Η συγκεκριμένη θεραπεία χορηγείται στους ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν έλλειψη α1 αντιθρυψίνης. Απευθύνεται σε μία πολύ μικρή μερίδα ασθενών που πάσχουν από ΧΑΠ. Χορηγείται ενδοφλέβια. Ο ασθενής κάνει εισαγωγή τις πρωινές ώρες στο νοσοκομείο και το μεσημέρι λαμβάνει εξιτήριο. Η συγκεκριμένη θεραπεία μειώνει τον ρυθμό έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας και αναστέλλει την εξέλιξη του εμφυσήματος που εμφανίζει η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

Ροφλουμιλάστη

Η ροφλουμιλάστη είναι αναστολέας της PDE4 και είναι μη στεροειδής αντιφλεγμονώδης δραστική ουσία που προορίζεται να στοχεύει και στη συστηματική φλεγμονή και στη φλεγμονή των πνευμόνων που σχετίζονται με τη ΧΑΠ. Ο μηχανισμός δράσης είναι η αναστολή της PDE4, η οποία είναι σημαντικό ένζυμο για το μεταβολισμό της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) που βρίσκεται στα δομικά και φλεγμονώδη κύτταρα, τα οποία είναι σημαντικά στην παθογένεση της ΧΑΠ.

Αντιβηχικά (κιτρική βουταμιράτη, κωδεΐνη)

Δεν έχει διαπιστωθεί ευεργετική δράση στην χρήση αντιβηχικών φαρμάκων και ίσα ίσα μπορεί να είναι επικίνδυνα καθώς δυσκολεύουν την αποβολή των εκκρίσεων μειώνοντας τον βήχα του ασθενούς.

Μακρολίδες

Οι μακρολίδες είναι αντιβιοτικά τα οποία ωστόσο σε διαφορετικές δόσεις έχουν ανοσοτροποποιητικές και όχι αντιβιοτικές ιδιότητες. Τα τελευταία χρόνια συστήνονται από την GOLD. Πριν την έναρξη χορήγησης τους θα πρέπει ο ασθενής να έχει υποβληθεί σε καρδιολογικό έλεγχο (οι μακρολίδες ενοχοποιούνται για παράταση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα) και επιπλέον να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ασθενής στο μικροβίωμα (οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στους πνεύμονες) του να περιέχει άτυπα μικρόβια ευαίσθητα στην μακρολίδη (ώστε μακροπρόθεσμα να μην υπάρξει ανθεκτικότητα). Η συνηθέστερη μακρολίδη που χορηγείται είναι η αζιθρομυκίνη.

Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά με εξαίρεση τις μακρολίδες δεν ενδείκνυται να χορηγούνται την περίοδο που ο ασθενής βρίσκεται στην σταθερή του κατάσταση. Τα αντιβιοτικά έχουν θέση στις παροξύνσεις της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

 

Ποια όμως είναι η καταλληλότερη θεραπεία για σας;

Την καταλληλότερη θεραπεία για σας θα την επιλέξει ο γιατρός σας. Παρακάτω παραθέτουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά GOLD (παγκόσμια πρωτοβουλία για την ΧΑΠ). Σύμφωνα με αυτές καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας είναι η ομάδα κινδύνου που ανήκει ο ασθενής όπως αυτές αναλύονται στην ενότητα ΧΑΠ και στάδια.

Έτσι προκύπτουν οι ακόλουθες οδηγίες κατά GOLD:

Ομάδα Α: Στην ομάδα Α γίνεται η σύσταση χορήγησης ενός μόνο βρογχοδιασταλτικού

Ομάδα Β: Στην ομάδα Β γίνεται η σύσταση χορήγησης ενός μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικού (LABA ή LAMA).

Ομάδα Γ: Στην ομάδα Γ γίνεται η σύσταση χορήγησης ενός μόνο μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικού και συγκεκριμένα LAMA. Αυτή η επιλογή στην συγκεκριμένη κατηγορία φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα αντιχολινεργικά μειώνουν την πιθανότητα νέας παρόξυνσης σε σχέση με τους β2- διεγέρτες.

Ομάδα Δ: Στην ομάδα Δ γίνεται η σύσταση χορήγησης μόνο LAMA ή συνδυασμού  LAMA με LABA (στην περίπτωση που τα συμπτώματα είναι αυξημένα όπως για παράδειγμα η δύσπνοια με το ερωτηματολόγιο CAT να είναι πάνω από 20)  ή ICS με LABA (στην περίπτωση που τα ηωσινόφιλα είναι μεγαλύτερα ή ίσα με 300). Σε αυτήν κυρίως την κατηγορία προτείνεται και η χορήγηση τριπλού συνδυασμού φαρμάκων. Ο συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει LABA, LAMA και ICS.  Στην χώρα μας κυκλοφορούν δύο σκευάσματα αυτής της κατηγορίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ένα εκ των δύο που κυκλοφορεί δίνεται μόνο μία φορά την ημέρα, καθιστώντας την χρήση του πιο εύκολη για τον ασθενή. 

 

 

Το site χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο