Μάθε περισσότερα  –  Ανάπνευσε καλύτερα

ΧΑΠ

Xρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ευχαριστούμε τον  Στρατιωτικό Ιατρό Πνευμονολόγο Νικόλαο Ρουσσάκη MD, MSc (MPH) για την επιστημονική επιμέλεια.

ΧΑΠ και Εργασία

Η ΧΑΠ λόγω των λειτουργικών διαταραχών που προκαλεί στους πνεύμονες μπορεί σε κάποιον εργαζόμενο να αποτελεί αιτία απομάκρυνσής του από την εργασία.

Μια πρόσφατη κλινική μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε ότι σε ένα τυχαίο δείγμα ασθενών με ΧΑΠ, το 44% ήταν κάτω από την ηλικία συνταξιοδότησης και το 24% ανέφερε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον εργασίας του εξαιτίας της ασθένειας. Ένα επιπλέον 9% ήταν περιορισμένο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η εν λόγω  ασθένεια παρεμβαίνει σαφέστατα στην ικανότητα για εργασία.

Επιπρόσθετα η εργασία σε συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να αποτελεί αθροιστικό παράγοντα ή ακόμα σπάνια και την αποκλειστική αιτία στην ανάπτυξη Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.

Πλέον είναι κοινώς  αποδεκτό ότι η αυξημένη έκθεση σε οποιασδήποτε μορφής σκόνη παίζει σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα στην ανάπτυξη ΧΑΠ. Οι καπνιστές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν ΧΑΠ είναι αυτοί που απασχολούνται σε τομείς  (work – related COPD) όπως η γεωργία, οι εξορύξεις, η βιομηχανία επεξεργασίας σιτηρών, η παραγωγή πετρελαίου, κεραμικών, καουτσούκ και πλαστικών, τα λατομεία, η τοιχοποιία, η κλωστουφαντουργία και η συγκόλληση.

Στην χώρα μας από καιρό τρέχουν μελέτες από τον Τομέα Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας [π. Εθνική σχολή Δημόσιας Υγείας] του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την πιθανότητα που έχουν οι εργαζόμενοι των δήμων στον τομέα της καθαριότητας να αναπτύξουν αποφρακτική διαταραχή.

Εάν είστε καπνιστής και έχετε σχέση με τα παραπάνω επαγγέλματα τότε ο κίνδυνος εμφάνισης ΧΑΠ είναι μεγαλύτερος.

Οι παρακάτω ουσίες  στις οποίες εκτίθεται κάποιος στο επαγγελματικό του περιβάλλον μπορεί να αποτελούν από μόνες τους αιτία εμφάνισης ΧΑΠ :  Σκόνη δημητριακών και σιτηρών, προϊόντα από την καύση βιομάζας, σκόνη διοξειδίου του πυριτίου καθώς και ουσίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010 οι επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων ασφάλειας των εργαζομένων. 

Εάν νομίζετε ότι κινδυνεύεται να αναπτύξετε ΧΑΠ εξαιτίας του χώρου εργασίας σας, ο κατάλληλος να σας ενημερώσει, είναι ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης που εργάζεστε. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω μπορείτε να ανατρέξετε στις πηγές μας:

https://oem.bmj.com/content/62/4/212
https://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/g404.pdf
Controlling exposure to stonemasonry dust: Guidance for employers/2001

 

Το site χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο